Perunis Logo

Poboljšajte Vašu prodaju

Osvojite nove klijente na lokalnom i inostranom tržištu


georgina - perunis ponuda za nove klijente

Promociona ponuda za Vaš uspjeh u 2022. godini

Telefonski kontakt je najefikasniji način za osvajanje novih klijenata – Osvojite nove poslovne klijente putem telefona i poboljšajte Vašu prodaju u inostranstvu i na lokalnom tržištu.

Corona promocija:

Naša usluga

Upoznamo Vaše proizvode / usluge, pripremimo i ažuriramo ciljne adrese, izradimo skript za razgovor i obavimo kvalifikovane prodajne razgovore u Vaše ime sa 500 potencijalnih klijenata.

Pri tome je cilj da se potencijalni klijenti zainteresiraju za Vaše proizvode, ili da se organizuje sastanak za Vašu prodajnu organizaciju. Rezultate kampanje Vam dostavljamo u izvještaju sa listom kvalifikovanih interesenata.

Cijena

Obavljamo kvalifikovane telefonske razgovore sa 500 potencijalnih klijenata i pružamo usluge, kao što je navedeno, po reduciranoj fiksnoj cijeni u iznosu od € 1'950.- umjesto € 2'450.-.

Nema dodatnih troškova!

Uslov

Vi definišete sa kojim kompanijama treba da stupimo u kontakt (ciljni segmenti u Austriji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji ili Švicarskoj), upoznate nas sa Vašim proizvodima i uslugama i odobrite skript za kampanju, koji smo mi pripremili.

Kontaktirajte nas

Želim da saznam više o promocionoj ponudi

 

Perunis GmbH, Ober Altstadt 8, CH-6300 Zug